Ασφάλεια στις

Αχαρνες υπερηφανος δημος

Σπύρος Βρεττός

ΔΕΣΜΕΥΣΗ:  Κάνουμε ξανά τις Αχαρνές μια ασφαλή πόλη

ΤΟΜΕΙΣ

Πάταξη εγκληματικότητας

Πολιτική Προστασία 

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΤΑΞΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δημιουργία Γραφείου Αντιμετώπισης της Εγκληματικότητας και της Παραβατικότητας με αρμοδιότητες: Εκπόνηση στρατηγικού σχεδιασμού τετραετίας με συγκεκριμένη περιγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης στην περιοχή του Δήμου.

Επιμέρους ενέργειες:

 • Αύξηση επάνδρωσης αστυνομικών τμημάτων και μονάδων που θα επιχειρούν
 • Συνεχής παρουσία συγκεκριμένων μονάδων πρόληψης-καταστολής
 • Ιεράρχηση και τετραετής προγραμματισμός των δράσεων με συγκεκριμένους δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης
 • Ετήσιο πρόγραμμα δράσης με μετρήσιμους στόχους η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης συστήματος δεικτών επίδοσης
 • Συντονισμός όλων των ενεργειών του Δήμου προς τα συναρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες.
 • Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο για το ποσοστό υλοποίησης των δράσεων
 • Παρεμβάσεις στην πόλη που θα λειτουργούν αποτρεπτικά σε παραβατικές συμπεριφορές (ενδεικτικά: φωτισμός οδών, αποτροπή εισόδου σε εγκαταλελειμμένα κτίρια, ανάπλαση πάρκων και πλατειών, αποκατάσταση βανδαλισμών κ.α.)
 • Κοινωνική πρόληψη σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
 • Χαρτογράφηση της εγκληματικότητας για την καλύτερη αντιμετώπιση των φαινομένων (διαχωρισμός μικροπαραβατικότητας, χρήσης-εμπορίας)
 • Αξιοποίηση Δημοτικής Αστυνομίας  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 • Ανάπτυξη προγράμματος πυροπροστασίας
 • Προμήθεια και ανανέωση υλικοτεχνικής υποδομής
 • Υλοποίηση των προτάσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στον τομέα ευθύνης του Δήμου μας
 • Ανάπτυξη προγράμματος σεισμικής θωράκισης
 • Σχεδιασμός και οργάνωση πυροσβεστικού κλιμακίου με τη συμμετοχή όλων των πυροσβεστικών πόρων της περιοχής (εθελοντικές ομάδες, δημότες, προσωπικό Δήμου κ.α.) υπό τον έλεγχο της ΠΥ. 
 • Αξιολόγηση και υλοποίηση προτάσεων εθελοντικών ομάδων δασοπροστασίας
 • Ευαισθητοποίηση πληθυσμού σε θέματα πολιτικής προστασίας 
 • Επικαιροποίηση και επανασχεδιασμός σχεδίων με αξιοποίηση των πορισμάτων από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές στη Μάνδρα και στο Μάτι.
 • Δημιουργία πράσινης περιαστικής ζώνης πυρασφαλείας και αναψυχής στους Θρακομακεδόνες
Close Menu