Καθαριότητα στις

ΔΕΣΜΕΥΣΗ: ΣΕ 120 Μέρες καθαρίζουμε κάθε γειτονιά του Δήμου Αχαρνών

Διαχείριση απορριμμάτων

Προώθηση ανακύκλωσης

Βελτίωση της καθαριότητας της πόλης

Ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των δημοτών

ΔΡΑΣΕΙΣ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

 1. Εκπόνηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων
 2. Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης
 3. Προμήθεια οχημάτων – μηχανημάτων και εργαλείων
 4. Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων αποκομιδής απορριμμάτων
 5. Κατασκευή και λειτουργία σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών
 6. Επανασχεδιασμός βέλτιστων διαδρομών αποκομιδής απορριμμάτων
 7. Μελέτη χωροθέτησης κάδων αποκομιδής απορριμμάτων
 8. Αποκομιδή μπαζών και βαρέων αντικειμένων που βρίσκονται διάσπαρτα στο Δήμο
 9. Σταδιακή υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων
 10. Δημιουργία υποδομής συλλογής και αξιοποίησης αστικών στερεών και ογκωδών απόβλητων υλικών συσκευασίας και έντυπων υλικών
 11. Αναζήτηση συμμαχιών και συνεργασιών με όμορους ΟΤΑ στο πλαίσιο των προβλέψεων του Κλεισθένη για τη διαχείριση απορριμμάτων

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

 1. Χρήση σύγχρονου εξοπλισμού για τον καθαρισμό δρόμων και πλατειών.
 2. Δημιουργία πράσινων σημείων
 3. Ψήφιση και εφαρμογή νέου κανονισμού καθαριότητας
 4. Ενίσχυση της υπηρεσίας καθαριότητας με προσωπικό και μέσα
 5. Ηλεκτρονική απεικόνιση όλων των κάδων απορριμμάτων

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

 1. Περισυλλογή και απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων
 2. Ενημερωτικές εκδηλώσεις για την ανακύκλωση
 3. Μελέτη χωροθέτησης μονάδων διαχείρισης οργανικών απορριμμάτων
 4. Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων για την εγκατάσταση τοπικών μονάδων για τη διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών και οργανικών απορριμμάτων
 5. Ενεργοποίηση συμβάσεων για εναλλακτική διαχείριση συσσωρευτών, ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών συσκευών, λιπαντικών ελαίων, τηγανελαίων κτλ.
 6. Εμπορική διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών
 7. Κίνητρα για την εφαρμογή της κομποστοποίησης για τα οργανικά απορρίμματα
 8. Προώθηση αστικής λιπασματοποίησης

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΤΩΝ

 1. Προώθηση της ανακύκλωσης με πυρήνες τις εκπαιδευτικές κοινότητες και τις γειτονιές
 2. Διανομή ενημερωτικών εντύπων σε θέματα ανακύκλωσης και ογκωδών απορριμμάτων
 3. Δημιουργία μονάδων ανακύκλωσης με ανταποδοτικό χαρακτήρα (φαγητό για αδέσποτα, κουπόνια συμμετοχής για δημιουργία παιδικών χαρών ή καταφυγίου αδέσποτων ζώων)
 4. Τηλεφωνική γραμμή και mobile εφαρμογή για τους πολίτες για περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων
 5. Συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας για δράσεις ευαισθητοποίησης των μαθητών
 6. Διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων – ημερίδων
 7. Δωρεάν διανομή οικιακών κάδων ανακύκλωσης σε πολίτες για την περαιτέρω ανάπτυξη της διαλογής των απορριμμάτων στην πηγή (στο σπίτι τους)
Close Menu